1. Bekendmakingen Krommenie
  2. GEMEENTEBLADBesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder – Vlietsend 28, 1561 AD Krommenie – het bouwen van een dakopbouw met 7 appartementen en bestaande woning splitsen

Zaanstad | Bestuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Krommenie. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Krommenie valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADBesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder – Vlietsend 28, 1561 AD Krommenie – het bouwen van een dakopbouw met 7 appartementen en bestaande woning splitsen

Voor het volgende bouwplan zijn hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. O2022014283 - bouwen dakopbouw met 7 appartementen en splitsen bestaande woning op de locate Vlietsend 28, 1561 AD Krommenie De woningen zullen als gevolg van het wegverkeerslawaai en industrielawaai een geluidbelasting ondervinden van:· 54dB(A) voor industrielawaai voor de zuid- en oostgevel van Vlietsend 28A t/m 28D · 51dB voor wegverkeerslawaai voor de zuid- en oostgevel van Vlietsend 28A t/m 28EB&W hebben besloten deze hogere waarde vast te stellen. Het gehele besluit is in te zien in de linkerkolom onder 'Extra informatie'.Bezwaar maken Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit tot het vaststellen van hogere waarde kunnen hiertegen binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit, een bezwaarschrift indienen. Digitaal? Klik op de link voor het Externe link:online bezwaarformulier. U heeft hiervoor uw DigiD-inlogcode nodig. Liever per brief? Stuur uw brief dan naar: B&W van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval de datum, uw naam, adres en handtekening en tegen welk besluit en waarom u bezwaar maakt. Informatie en inzage Wilt u meer informatie? Vul dan het Externe link:Online contactformulier op www.zaanstad.nl in. Kies informatie opvragen of inkijken - overige informatie verzoeken. Vermeld hierin het nummer van het bouwplan. Wij nemen dan contact met u op.

Locatie: Vlietsend, Krommenie

Deel dit artikel

Redactie KrommenieStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Krommenie inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Krommenie.

Meer Bekendmakingen