1. Bekendmakingen Krommenie
  2. GEMEENTEBLADZaanstad – Wbb, verkorte procedure, beschikking – Beschikking, Bodem – Marslaan 37, Krommenie

Zaanstad | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Krommenie. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Krommenie valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADZaanstad - Wbb, verkorte procedure, beschikking - Beschikking, Bodem - Marslaan 37, Krommenie

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad bekend dat zij ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb) de volgende beschikking(en) heeft afgegeven:Beschikking saneringsevaluatie.Datum besluit: 15 januari 2024Aanvrager: Liander B.V.Zaaknummer: 12130176Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.BezwaarAls u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Of digitaal via https://www.zaanstad.nl. U logt in met uw DigiD.Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hieronder genoemde datum van het besluit.

Locatie: Marslaan, Krommenie

Deel dit artikel

Redactie KrommenieStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Krommenie inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Krommenie.

Meer Bekendmakingen